Loreta

 

Loreta

Co říci o jednom nejkrásnějším městě na světě, co už nebylo vysloveno. Jakákoliv turistická příručka popisuje do nejmenšího detailu různé architektonické slohy  které se prolínají mezi sebou a vytváří v městě nezapomenutelnou atmosféru. Ale o čem žádná příručka nepíše je o legendách a pověstích, kterých toto kouzelné město má nepočítaně. A tak mě napadlo že bych vám mohla Prahu přiblížit takto.Je to další možnost jak poznat jakékoliv  město. Takže začněme třeba pověstí o Loretě.

PRAŽSKÁ LORETA
je situována nedaleko pražského hradu a začala se stavět roku 1626 na popud šlechtičny, paní Benigny Kateřiny Lobkovicové. Během XVII a XVIII století byl kostel několikrát přestavěn. Uprostřed arkádového dvora stojí tak zv. “Svatá chýše“, neboli Casa sancta, kolem které se postupně vystavělo několik kaplí. Naposled byla přestavěna kaple Narození Páně na prostorný kostel. Svatá Chýše je kopie domu Panny Marie v Nazaretu v Palestině, který byl podle legendy přenesen anděly do Loreta v Itálii, aby byl ochráněn před útoky Saracénů.
A právě k pražské Loretě se váže jedna z nejhezčích pražských pověstí:

Před mnoha, mnoha lety, žila v blízkosti kostela chudá vdova s mnoha dětmi. V té době vypukl v Praze mor a mnoho lidí onemocnělo a zemřelo. Ani rodině vdovy se mor nevyhnul a onemocnělo jí první dítě. Když po krátké době zemřelo, smutná matka vzala jeden z mincí, které každé dítě dostalo od kmotry ke křtu a došla do kostela aby zaplatila zazvonění jedním ze zvonků na věži . Ale když se vrátila po tak smutné cestě domů, našla druhé ze svých dětí nemocné a přes všechno opatrování, také i to brzy zemřelo.Znova se vydala nešťastná matka do kostela aby zaplatila další zvonění. A tak jí umíralo jedno dítě za druhým a každému jeden ze zvonků vyzváněl na poslední cestu. Nedlouho po pohřbu posledního dítěte, onemocněla i ona a protože neměla, kdo by se o ní postaral, poslední myšlenka byla:“už nemám nikoho, kdo by za mne zaplatil v kostele a tak ani ten umíráček nebude pro mne zvonit“. Ale v momentě, kdy vypustila svoji duši k Pánu Bohu, všechny zvonky na kostelní věži se rozezněly tou nejkrásnější melodií, aniž by je někdo rozehrál.

Součástí Lorety je i t.zv. Svatá chýše, podle pověsti domek ve kterém žila Panna Marie v Nazaretu a který andělé, přenesli do italské Lorety.

V ochozu v prvním patře se nachází klenotnice ve které je uloženo několik cenných monstrancí a různých liturgicých předmětů, mimo jiých i několik korunek pro Madonu a Ježíška.

Když jsem byla malá, vzala mě jednou  maminka,  na prohlidku Lorety a protože byla klentonice zrovna otevřená, šly jsme se ppdívat. Já si vzala na nedělní procházku malou panenku a moc se mi líbily právě ty korunky. Ale kdo prohlídce všemu nasadil opravdovou  “korunu”, byl tamní hlídač klenotů který mi tvrdil že moje panenka je moc malá, protože kdyby byla větší, jednu korunku by mi býval na panenku dal. A já mu věřila !!!

A ještě jednu zajímavost můžete v Loretě vidět : ukřižovanou svatou Starostu. Podle pověsti to byla  dcera jednoho pohanského krále, ale sama byla silně věřící. Otec jí chtěl provdat za jednoho starého šlechtice a ona se celou noc modlila aby jí Pán Bůh zachránil od sñatku i za cenu že jí zoškliví. Ráno se probudila s obrovským plnovousem kterého se její nápadník tak lekl že vzal nohy na ramena a utekl. Ale její otec jí za to nechal ukřižovat.

 

 

Když si chcete poslechnout loretánskou zvonkohru, klikněte zde:

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *